Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân trên website của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi bạn truy cập website:

 • Thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ email, số điện thoại) khi bạn đăng ký hoặc gửi thông tin qua biểu mẫu liên hệ.
 • Dữ liệu về hoạt động trực tuyến như IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, và các trang bạn đã xem trên website.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin thu thập từ người dùng sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.
 • Hỗ trợ khách hàng và giải đáp thắc mắc.
 • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi nếu bạn đồng ý nhận.
 • Phân tích và cải thiện nội dung, giao diện của website.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu.
 • Hệ thống bảo mật tường lửa.
 • Quy trình kiểm soát truy cập thông tin.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

Quyền Của Người Dùng

Người dùng có quyền:

 • Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân.
 • Từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo.
 • Yêu cầu giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi